K&V

IFC tähistab “Industry Foundation Classes” (tööstusharu alusmudelid) ja see on avatud standard, mida kasutatakse ehitusvaldkonnas erinevate ehitusobjektide, hoonete ja infrastruktuuride digitaalseks modelleerimiseks ja informatsiooni jagamiseks. IFC mudel koosneb erinevatest objektidest ja nende omadustest, mis kirjeldavad ehitusobjekti erinevaid aspekte nagu geomeetria, materjalid, konstruktsioonid, komponendid, tüübid, asukohad jne. 

Lihtsustatult on IFC failiformaat nagu PDF. Nii nagu on olemas mitmeid teksti ja piltide töötlemise tarkvarasid, on olemas ka mudeldamise tarkvarasid. Igaüks oma kindla failiformaadiga. Et teha oma töö universaalselt loetavaks, väljastatakse PDF ja mudelite puhul IFC fail.

IFC faile saab omavahel koondmudeliks kokku tõsta võimaldamaks geomeetrilise sobivuse kontrolli ja IFC faile saavad projekteerijad kasutada ka enda tarkvarades teiste osapoolte tööde refereerimiseks.

Aeg erinevate funktsioonide protsessimiseks IFC mudelites varieerub. See võib võtta mõni minut kuni pool tundi. Kui pärast 30 min pole e-mail saabunud, palume meiega ühendust võtta. 

SimsalaBIM pakub efektiivsust sinu igapäeva tööle. Tarkvara on võimeline sooritama 8-tunnise tööülesande hoopis 30 minuti jooksul. SimsalaBIM on sulle loodud, kui sa hindad oma aega ja ressursi, sest saate IFC faile rikastada ise keerukaid tarkvarasid õppimata!

Põhjuseid võib olla mitmeid:

1. Teie kasutuses oleval IFC-l puuduvad baasmahud, mida oleks vaja Teil teada erinevatel põhjustel.

2. Teie olemasolev IFC mudel asub valedel koordinaatidel ning ei kattu ülejäänud osamudelitega. Mudeli koordinaatide muutmise funktsiooniga on võimalik probleem lahendada.

3. Te soovite IFC detailsuse alla poole tuua, et vähendada IFC mahtu. Boxify tool funktsiooniga on võimalik IFC mahud üle 50% kergemaks muuta.

Ava saadud IFC mudel täiesti uues failis. Kui avada see failis, kus varasemalt on olnud mudel, mis paikneb vales koordinaadistikus, mõjutab see uue IFC paiknemist ega näita korrektset tulemust.

Antud hetkel Excelist IFC kujule andmete töötlemist pole simsalaBIM programm võimeline sooritama. Sellegi eest võite kirjutada info@tarcon.ee e-mailile ning proovime Teie probleemile lahenduse pakkuda!

Enamus projektides on ette nähtud teatud struktuur või nõuded, mida peavad BIM mudelid täitma. Näiteks https://nouded.rkas.ee/bim või https://eehitus.ee/juhendid/bim/