KASUTUSJUHEND

Selleks, et kasutada SimsalaBIM-i teenust, palun täitke kõik nõutud väljad lehel “/simsalaBIM” ja laadige üles töötlust vajav .ifc-fail. Töödeldud .ifc-faili allalaadimise link saadetakse teie e-posti aadressile hiljemalt 30 minuti jooksul.

simsalaBIM on uuenduslik prototüüp, mistõttu ei saa me vastutada tulemuste täieliku täpsuse eest. Näiteks ei saa me garanteerida, et kõik lisatud mahud on 100% täpsed või et siseviimistluse loomisel oleksid kõik kihid korrektselt esindatud. Iga funktsiooni valimisel kuvatakse lehe /simsalabim vahelehel ka vastavad eeldused, mis on vajalikud enne simsalaBIM-i kasutamist täita. Näiteks on viimistluskihtide loomiseks vajalik “IfcSpace” elementide olemasolu.

simsalaBIM töötab ainult .ifc failiformaadiga.

IFC mudel on palju enamat kui lihtsalt geomeetria, see on täis olulist informatsiooni. Sageli jääb see väärtuslik teave kasutamata, kuna inimesed ei tea, kuidas infot mudelist kätte saada või sellega töötada, mistõttu mudeli tõeline potensiaal jääb avastamata. /simsalaBIMi abil on võimalik see toorel kujul olev info sujuvalt Excelisse eksportida. Excelis on sul vabadus neid andmeid sorteerida, filtreerida ja kasutada täpselt nii, nagu sinu töö nõuab. See avab uued võimalused mudelist maksimumi võtmiseks, muutes andmed kergesti käsitletavaks ja praktiliseks.

Näide väljastatud Excel failist:

Kui oled kokku puutunud olukorraga, kus erinevad osad mudelist ei taha kuidagi kokku sobituda, või kui sinu eesmärk on asetada mudel täpselt L-EST koordinaatidesse, siis “IFC mudeli geograafilise paiknemise seadistamine” võib olla just see, mida otsid. See funktsioon võimaldab sul lisada “X”, “Y”, “Z” koordinaadid ja vajadusel ka nurka, et kohandada mudeli asukohta täpselt sinu vajaduste järgi. Tulemuseks on uus IFC mudel, mis on nihutatud vastavalt määratud koordinaatidele.

Näide tulemusest:

Sageli juhtub, et mudelite väljastamisel jäetakse tähelepanuta olulise baasinfo juurde lisamine, nagu seinapindade suurused, ruumalad või viimistluskihtide pindalad. Ometi on just need andmed ehitusprojekti igapäevases elus hädavajalikud, olgu siis tegu ehitajate, eelarvestajate või mis tahes muude mudeli kasutajatega. Baasmahud rikastavad mudelit, määrates igale elemendile täpsed neto- ja brutopindalad, mahtusid ning erinevate komponentide pikkused. Selline lähenemine annab kasutajatele võimaluse kiiresti haarata olulisi mõõtmeid ja hinnata materjalivajadust, muutes eelarvestuse, materjali hankimise ja kogu ehitusprotsessi korraldamise märksa lihtsamaks ja tõhusamaks.

Näide tulemusest: 

Antud funktsioon lisab õõnespaneelidele /simsalaBIM atribuudi (Property seti) arvutab õõnespaneelidele brutopindala ja lisab juurde paneeli laiuse.

Näide tulemusest:

“Siseviimistluse loomine” funktsioon võimaldab Simplebim abiga arhitektuursele IFC mudelile lisada seinte, põrandate ja lagede viimistluskihi. Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalikud teatud eeltingimused: esiteks, mudelis peavad olema määratletud “IfcSpace” ehk ruumielemendid, mis ei tohi omavahel kattuda. Lisaks töötab see funktsioon ainult arhitektuurimudelitel, kus seinad ja vahelaed on selgelt määratletud kui “IfcWall” ja “IfcSlab”. Funktsioon lisab ka “simsalaBIM” atribuudi (Property Set), mis toob välja viimistluskihi ja sellega seotud ruumi numbri või tarindi.

Näide tulemusest:

 

Aknapalede loomine ja nende info lisamine loob eraldi IFC faili. Selle protsessi käigus on aknaelementide põhjal loodud uued osad – aknapaled. Kuigi nende välimus võib tunduda veider, on nende mõõtmed, nagu näiteks pikkus, õiged.

Näide tulemusest:

 

Daluxifier kohandab mudeli, mis ei ühildu Daluxiga. Sageli esineb probleem, kui Daluxisse uue mudeli lisamisel on mudelite kõrgused valed. See funktsioon oskab seda probleemi lahendada. Lisaks ühendab see kokku koostisosad ja eemaldab seinakihid. Kui sel viisil Daluxis seinakihti valida, näitab programm terve seina, mitte üksikuid seinakihte. Tulemuseks on uus, korrektselt organiseeritud IFC mudel. 

LEVINUMAD KÜSIMUSED

IFC tähistab “Industry Foundation Classes” (tööstusharu alusmudelid) ja see on avatud standard, mida kasutatakse ehitusvaldkonnas erinevate ehitusobjektide, hoonete ja infrastruktuuride digitaalseks modelleerimiseks ja informatsiooni jagamiseks. IFC mudel koosneb erinevatest objektidest ja nende omadustest, mis kirjeldavad ehitusobjekti erinevaid aspekte nagu geomeetria, materjalid, konstruktsioonid, komponendid, tüübid, asukohad jne. 

Lihtsustatult on IFC failiformaat nagu PDF. Nii nagu on olemas mitmeid teksti ja piltide töötlemise tarkvarasid, on olemas ka mudeldamise tarkvarasid. Igaüks oma kindla failiformaadiga. Et teha oma töö universaalselt loetavaks, väljastatakse PDF ja mudelite puhul IFC fail.

IFC faile saab omavahel koondmudeliks kokku tõsta võimaldamaks geomeetrilise sobivuse kontrolli ja IFC faile saavad projekteerijad kasutada ka enda tarkvarades teiste osapoolte tööde refereerimiseks.

Ei. Saadetud IFC-sid hoitakse meie süsteemides 30 päeva peale nende saatmist. Peale seda failid kustutatakse.

Aeg erinevate funktsioonide protsessimiseks IFC mudelites varieerub. See võib võtta mõni minut kuni pool tundi. Kui pärast 30 min pole e-mail saabunud, palume meiega ühendust võtta. 

SimsalaBIM pakub efektiivsust sinu igapäeva tööle. Tarkvara on võimeline sooritama 8-tunnise tööülesande hoopis 30 minuti jooksul. SimsalaBIM on sulle loodud, kui sa hindad oma aega ja ressursi, sest saate IFC faile rikastada ise keerukaid tarkvarasid õppimata!

Ava saadud IFC mudel täiesti uues failis. Kui avada see failis, kus varasemalt on olnud mudel, mis paikneb vales koordinaadistikus, mõjutab see uue IFC paiknemist ega näita korrektset tulemust.

Antud hetkel Excelist IFC kujule andmete töötlemist pole simsalaBIM programm võimeline sooritama. Sellegi eest võite kirjutada info@tarcon.ee e-mailile ning proovime Teie probleemile lahenduse pakkuda!

Enamus projektides on ette nähtud teatud struktuur või nõuded, mida peavad BIM mudelid täitma. Näiteks https://nouded.rkas.ee/bim või https://eehitus.ee/juhendid/bim/